Ποιητικές νότες
Σκόρπια Πουλιά
 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Λέσχης

Ροζάκης Παναγιώτης
Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Ε.Μ.Π.
Απόφοιτος Ελληνικού Κέντρου Αγωγής (Ε.Κ.Α)
Πρόεδρος

Μπράνη Βίκη
Φιλόλογος 
Αντιπρόεδρος
 
Σταυροπούλου Ακριβή (Ήβη)
Απόφοιτη Ελληνικού Κέντρου Αγωγής (Ε.Κ.Α)
Γραμματέας Διεύθυνσης 
 
Παναγιώτου Φωτεινή 
Ταμίας
 
Γεωργακοπούλου Λένα
Συντονίστρια Ομάδων Μελέτης 
Ελληνικής Εταιρίας Αντλεριανής Ψυχολογίας
Μέλος
 
Αργυρού Ειρήνη
Μεταφράστρια
Μέλος
 
Δραγώνας Αντώνης
Μαθηματικός
Μηχανικός Η/Υ & Δικτύων
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Μέλος
 
Αναπληρωματικά Μέλη
 
Βογιατζή Ελένη

Καρανικολοπούλου Βίκυ
 
Μασούρα Γεωργία