• Μ’ ένα βιβλίο συζητώ διαδικτυακά: “Στου Χατζηφράγκου"

    Περισσότερα

     
Ποιητικές νότες
Σκόρπια Πουλιά
 

Υπόσταση

Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου - ΕΛΒΙ - είναι πολιτιστικός οργανισμός, εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, με σύγχρονο πρόσωπο και αγάπη για το διαφορετικό.

Μέλος της ΟΕΜΚΟΕ - Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1977 και διοικείται από 11μελές Δ.Σ.

Έχει αναπτύξει μέχρι τώρα 24 προγράμματα "από αναγνώστες σε αναγνώστες".

Οι οικονομικοί πόροι της προέρχονται από συνδρομές μελών της, δωρεές, χορηγίες και οργάνωση εκδηλώσεων.

Σκοπός

Η ποιότητα

Ο άρτιος άνθρωπος

Ο νέος ανθρωποκεντρικός πολιτισμός

Στόχοι

Σύνδεση του βιβλίου με τη ζωή.
Συσχετισμός λόγου και πράξης.

Προώθηση του αληθινού, ποιοτικού βιβλίου.
Κοινωνικοποίηση του αναγνώστη.

Ανθρώπινη επικοινωνία.
Επαφή με τη φύση.

Eύρεση και βίωση της αλήθειας που ελευθερώνει, σε σχέση με τη σκοπιμότητα που σκλαβώνει.

 

 

Προφίλ Λέσχης. Διαβάστε περισσότερα...

 

Organization Profile. English version...

 

Organization Profile. German version...

 

Organization Profile. French version...

 

Organization Profile. Spanish version...